سیاسی

76
۹ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

صد روز نخست دور دوم کاری حکومت رییس جمهور کرزی

کلید * نهم حوت ۱۳۸۸

۱۰۰ روز از مراسم تحليف ريس جمهوركشور می گذرد.

آقای کرزی در روز تحلیف و آغاز دومین دور ریاست جمهوری ۵ ساله اش در حضور مقام هاي ارشد غربي و كشورهاي منطقه وعده سپرده بود که با فساد و کشت مواد مخدر به عنوان تهدیدهای جدی، مبارزه می‌کند و اصلاحات اداری در نظام آینده را تشدید خواهد بخشید.

وي از گزینش وزیران متخصص و متعهد در کابینه آینده نيز نام برد و تاکید کرد در انتخابت این افراد، دقت بیشتری خواهد کرد تا افراد «با تقوا، متخصص و خادم ملت» انتخاب شوند.

با این وجود برگزاري كنفرانس لندن، شرکت در كنفرانس هاي منطقه ای تركيه، سفر به عربستان سعودي و درحين حال بحث روي استراتيژي ملي در كنفرانس لندن و مذاكره با طالبان مسلح برنامه های كوتاه مدت ريس جمهور كشور در ۱۰۰ روزنخست كاري اش را تشكيل ميداد.

سيامك هروي معاون سخنگوي ريس جمهوری ضمن دفاع از دستاورد حکومت کرزی ظرف یکصد روز گذشته میگويد، ريس جمهورتوانسته است به تمامي تعهداتش در۱۰۰ روز نخست جامه عمل بپوشاند.

ولی سنجر سهيل روزنامه نگار و يكی از تحليلگران مسايل سياسي كشور مي گويد تشكيل كابينه بخشي از تعهدات ريس جمهور را تشكيل ميداند كه متاسفانه به صورت کامل عملی نشده است.

سلطان محمد اورنگ يكی از نماينده گان مردم در ولسي جرگه نیز معتقد است، تا زمانيكه امنيت در كشور برقرار نشود هرگونه وعده و تعهد ازسوي ريس جمهور بي معني خواهد بود.

ولي گل پادشاه مجيدي يكی ديگر از نماينده گان مردم در ولسي جرگه تاکید دارد، ريس جمهور كشور به وعده هاي خود در طول اين مدت عمل نکرده است.

درحالي بحث مذاكره با طالبان مسلح به عنوان بخشي ازعملي شدن برنامه هاي كاري ريس جمهور كشور در۱۰۰ روز نخست كاري وي مطرح است که تاکنون هيچ گونه پاسخ روشنی در اين خصوص ازسوي طالبان داده نشده است.

در حين حال به عقيده شماري آگاهان امور اغازعمليات نظامي مشترك نيروهاي خارجي و اردوي ملي به منظور سركوبي طالبان مسلح در منطقه مارجه ولايت هملند تاثير سوء بر روند مذاكره با طالبان بر جای گذاشته است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد