خبرهای داخلی

458
۸ قوس ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

صدور جواز حمل سلاح از سر گرفته شد

بر اساس پالیسی جدید حمل سلاح، دارندگان جواز حمل سلاح، حق حمل آن در زمان غیر رسمی را ندارند و در بدل جواز حمل سلاح، فیس پرداخته می کنند.

همچنان مطابق این پالیسی که از سوی وزارت امور داخله اعلام گردید، زمان جواز حمل سلاح، از یک سال به سه سال تمدید شده است.

در این پالیسی آمده است تمام کسانی‌که جواز حمل سلاح را دارند، باید آن را طی شش ماه آینده تمدید کنند؛ در غیر آن، جواز شان لغو خواهد شد.

ویس احمد برمک سرپرست وزارت امور داخله، روز گذشته به خبرنگاران در کابل گفت که توزیع جواز سلاح از چند سال به اینسو متوقف بوده؛ اما اکنون با توجه به ایجاد فضای امن، تقویت نظم عامه و جلوگیری از کارت های جعلی حمل اسلحۀ غیر قانونی، پالیسی جدید در این مورد ایجاد شده است.

وی افزود که این پالیسی یک هفته قبل از سوی شورای امنیت ملی تصویب شده است.

بر اساس معلومات وزارت امور داخله، قبلا جواز حمل سلاح فیس نداشت؛ اما اکنون با توجه به چگونگی جواز، از دارندگان فیس گرفته خواهد شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد