کابل

57
۱۷ جوزا ۱۳۸۹

صدها محبوس پلچرخى فراتر از مدت قانوني زندانی هستند


بررسى هاى تازه نشان ميدهند، حدود ۳۵۰ محبوس در زندان پلچرخى، درحالى در حبس مي باشند که از تکميل مدت حبس تعيين شدۀ شان، ماهها و حتى سالها گذشته است.

داکتر زلمى ریيس کميسيون سمع شکايات مشرانو جرگه، می گوید، این اطلاعات بعد از بازديد هيئت مختلط مجلسين شوراى ملى، وزارت صحت عامه و کميسيون مستقل حقوق بشر، به دست آمده است.

به گفته وي از مدت قانوني حبس ۳۵۰ زندانى، از شش ماه تا چهار و نيم سال گذشته، ولی اين افراد هنوز در حبس مي باشند.

ولی دگر جنرال اميرمحمد جمشيد ریيس عمومى محابس نیز مي گويد، آنها از موجوديت همچو افراد در زندان خبر ندارند.

در همین حال نادر نادرى کميشنر کميسيون حقوق بشر گفته است، قضايايى را  بررسى کرده که در زندان ياد شده محبوسينى وجود دارند که از دو تا چهار سال از تکميل مدت حبس شان گذشته، ولی هنوز هم زندانى هستند.

وى تاکید می کند که در بخش عدلى و قضايى کشور، مشکلاتى وجود دارد و با وجود تلاش هاى مکرر، اين مشکلات هنوز باقیست.

ولی رحمت الله نظرى معاون لوى څارنوالى گفته است، څارنوالان موظف مربوط رياست سلب آزادى لوى څارنوالى، در زندان پلچرخى حضور دارند و دوسيه هاى محبوسين را بررسى ميکنند.

وى علاوه نمود تا هنوز در مورد اينکه زندانيان بى سرنوشت و يا بعد از ختم دورۀ حبس  زنداني باشند، اطلاعى به دست څارنوالى نرسيده است.

وى افزود: “محبوسی وجود ندارد که دورۀ محکوميتش ختم شده باشد و در زندان نگهدارى گردد.”

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد