کابل

60
۲۲ ثور ۱۳۹۰
نویسنده:

صدراعظم هندوستان به کابل می آید

 

قرار است منموهن سینگ   صدراعظم هندوستان، امروز طى يک سفر رسمى و در راس يک هيئت بلند پايهء سیاسی و اقتصادی وارد کابل شود.

در اعلاميهء که شب پنجشنبه از طرف دفتر منموهن سینگ  صدراعظم هندوستان، در دهلى نو به نشر رسيده، آمده است که اين سفر، به اساس دعوت رسمى حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صورت می گیرد.

در اعلاميه همچنین گفته شده است که در اين سفر، رهبران افغانستان و هند روی موضوعات سیاسی، تجارتى و فرهنگى و برخی از موضوعات دیگر، بحث و گفتگو خواهند کرد.

در اعلامیه به نقل از صدر اعظم آمده است که سفر وی به افغانستان، بخشى از روابط هند و افغانستان می باشد.

به گفتۀ سینگ، روابط افغانستان و هندوستان، ريشهء ديرينه دارد و هندوستان نمي خواهد که افغانستان، در بخش بازسازى عقب بماند.

منموهن سینگ گفته است که اگر ما مي خواهيم منطقهء ما پيشرفت نمايد، پس براى اين کار، پيشرفت و بازسازى افغانستان بسيار مهم می باشد.

منابع هندوستانى گفته اند که در اين سفر، هندوستان  اعطاى ۱۰۰  ميليون دالر کمک ديگر را نيز به افغانستان اعلام خواهد کرد.

هندوستان طى ده سال گذشته، يک ميليارد و ۳۰۰ هزار دالر را در بخشهاى مختلف افغانستان کمک نموده است.

گفتنى است که منموهن سینگ  صدراعظم هندوستان، در سال ۲۰۰۵ ميلادى نيز به افغانستان سفر کرده بود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد