گزارش های تصویری

289
۳ اسد ۱۳۹۸
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

صبح امروز سه #انفجار در مربوطات #شهرکابل به وقوع پوست

https://youtu.be/5XP6acG0lRo

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد