همسایه های افغانستان

81
۱۲ حوت ۱۳۸۸

شکست ایران در کاهش نگرانی های غرب


کلید * دوازدهم حوت ۱۳۸۸

سخنگوی کاخ سفيد ديروز سه شنبه گفت: ايران در کاهش نگرانی های غرب از برنامه هسته ای مخاطره آميزش، شکست خورده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رابرت گيبز افزوده است: ايرانيان به جهان ثابت کرده اند که تصميمی برای اجرای تعهدات و مسووليت های خود ندارند.

سخنگوی کاخ سفيد افزود: درصورت متوقف نشدن برنامه هسته ای ايران، اقدامات ديگری انجام خواهد گرفت.

اشاره وی به تلاش هايی است که از سوی امريکا و چند کشور ديگر برای تشديد تحريم ها عليه ایران صورت می گيرد.

در حالی که غرب از احتمال ساخت سلاح هسته ای توسط ايران نگرانند، تهران می گويد هدف از برنامه هسته ای اش توليد انرژی برق است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد