کابل

47
۲۴ جوزا ۱۳۹۳

شکایت ها از روند رای دهی در برخی ولایات


شماري از ناظران تيم تحول و تداوم به رهبري اشرف غني احمدزي يكي از نامزدان انتخابات رياست جمهوري در تماس تلفوني به كليد شكايت دارند كه در شماري از محلات راي دهي در ولايت هاي كنر، تخار و كابل اجازه نظارت از روند راي دهي داده نمي شود.
يكي از ناظران اين تيم از ولايت كنر  مي گويد که از سوي پوليس محلي اجازه نظارت به آنان داده نمي شود.
در همين حال از مراکز رای دهی “نهر چمن” و “فياض شهيد” در ولایت تخار نيز گزارش شده كه  از حضور ناظرين يك تيم مشخص  جلوگيري مي شود.
از سويی هم گزارش ها از ناحيه ۱۵ شهر كابل حاكي از آن است كه به ناظران تيم تحول و تداوم اجازه نظارت داده نمي شود. 
ناظرين در تماس تلفوني به كليد مي گويند: در شماري از محلات كارمندان كمسيون انتخابات كارت هاي راي دهي را سراخ نکرده و انگشت راي دهندگان را رنگ نمي كنند.
با اين همه گزارش ها از ولايت ميدان وردك حاكي از آن است كه در برخي محلات و مراكز تا کنون صندوق هاي راي دهي نرسيده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد