کابل

81
۲۰ دلو ۱۳۸۸

شورای علما از طرح مصالحه با طالبان پشتیبانی کرد


 

کلید * بیستم دلو ۱۳۸۸

شورای سراسری علمای افغانستان ضمن پشتیبانی از طرح مصالحه با طالبان، خواهان دعوت کشورهای همسایه در جرگه صلح که قرار است به زودی در کابل راه اندازی گردد، نیز هستند.

قیام الدین کشاف معاون شورای سراسری علمای افغانستان می گوید، برای عملی شدن طرح مصالحه با دولت افغانستان همکاری خواهند کرد.

در طرح مصالحه با طالبان كه از سوي رئيس جمهور كرزي در کنفرانس لندن  مطرح شد  گفته شده است که مذاکره با مخالفان مسلح که با گروه القاعده ارتباط ندارند، صورت می گیرد.

ولی شماری اعضای این شورا می گویند، مذاکره تنها با طالبان پایین رتبه نمی تواند موفق به آوردن صلح در کشور شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد