خبرهای داخلی

205
۶ حمل ۱۳۹۷
نویسنده: خلیل اسیر

شورای عالی اقتصادی طرح برق‎رسانی به ولسوالی‎های سرحدی را تصویب کرد

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‎ای از تصویب طرح برق‎رسانی به ولسوالی‎های سرحدی در جلسه روز یک‎شنبه شورای عالی اقتصادی خبر داده است.
ریاست جمهوری گفته است که طرح برق‎رسانی به ولسوالی‎های سرحدی از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات در جلسه شورای عالی اقتصادی در ارگ ارایه شد که پس از بحث‎های همه‎جانبه در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفت.
وزارت احیا و انکشاف دهات گفته است که با اجرای این طرح، در ۵۵ ولسوالی سرحدی، ۳۸۰ هزار خانواده از انرژی برق مستفید خواهند شد.
طبق پیش‎بینی این وزارت، برای اجرای طرح برق‎رسانی به ولسوالی‎های سرحدی به ۱۸ ماه زمان نیاز است.
در حال حاضر بخش عمده برق مورد نیاز افغانستان از بیرون، به‎ویژه کشورهای آسیای میانه، وارد می‎شود.
محمداشرف غنی، رییس جمهور، در این جلسه گفته است که هدف اصلی پالیسی دولت، تولید انرژی برق از منابع داخلی است.
غنی از وزارت تجارت و صنایع خواسته است که طرحی را به منظور سرمایه‎گذاری در بخش تولید انرژی برق از منابع داخلی، ترتیب و به ریاست جمهوری ارایه کند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد