خبرهای داخلی

388
۱۱ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری زاده

شورای امنیت ملی بر ثبت وسایط نقلیه فاقد اسناد در کشور دستور داد

شورای امنیت ملی ، به وزارت امور داخله دستور داد که، در زمینه ثبت وسایط نقلیه فاقد اسناد اقدام کند.
دفتر رسانه های ریاست جمهوری می گوید: نشست شورای امیت ملی پس از چاشت دیروز به ریاست رئیس جمهور اشرف غنی، در ارگ برگزار شد.
در خبرنامه گفته شده است که، در این نشست، برنامه تطبیقی طرزالعمل ثبت وسایط نقلیه فاقد اسناد و بیومتریک مالکان وسایط در پرنسیب مورد تایید قرار گرفت.
شورای امنیت ملی به وزارت امور داخله دستور داد که به منظور ثبت وسایط نقلیه، بیومتریک مالکان وسایط و پرداخت محصول گمرکی تمام وسایط فاقد اسناد، مطابق راهکار برنامه تطبیقی یاد شده ، به گونۀ عملی اقدام کند.
با این حال، وزارت ترانسپورت و هوانوردی گفته است که در حال حاضر هزاران موتر فاقد اسناد که به طور معمول به شکل پرزه وارد کشور می شود، در ولایات مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
این در حالیست که، احتمال سوء استفاده از وسایط نقلیه فاقد اسناد به ویژه در رویدادهای امنیتی، از جمله نگرانی های عمده یی است که همواره از سوی مردم در کشور مطرح شده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد