شمال

107
۲ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

شهری مملو از کارگران خورد سال

به گفته مقامات ولایت بلخ  در شهر مزار شریف شمار اطفال گارگر که به کار های شاقه می پردازند، درحال افزایش است.

این اطفال بخاطر ضعف اقتصادی مجبور به انجام کارهای پست می شوند. در بعضی موارد ناچارند زیر دست افرادی کار کنند که استفاده های نامشروع از آنان صورت می گیرد.

“ندیم”  ۱۲ ساله  که در شهر مزار  شریف موتر شویی میکند میگوید : ” در خانه چیزی برای خوردن وجود ندارد. یک هفته می شود که  موترشویی می کنم؛ ازین طریق  پول بدست می آورم، نان میخرم وخانه برده با بقیه ان سبزی میخریم.”

ندیم  که  قبل از کار موتر شویی شاگرد مکتب بوده است، اکنون دوست ندارد  در مقابل “مایک” صحبت کند؛ زیرا میترسد که معملش صدای او را بشنود و بداند که وی دیگرمکتب نیامده و موترشوی شده است.

صدها طفل دیگر نیز به سرنوشت “ندیم”  گرفتارند و درکوچه و پس کوچه های شهر مزارشریف به کارهای شاقه مشغول می باشند اما آمار دقیق این اطفال کارگر در دست نیست.

بررسی های که از سوی ریاست کار و اموراجتماعی و سایر نهاد های مدافع حقوق اطفال درسال قبل صورت گرفت، شمار اطفال کارگر در مزار شریف را بیشتر از ۵۰۰ نفر تخمین زده بود اما اکنون شمار این اطفال خیلی ها افزایش یافته است.

افزایش کودکانی که درجاده ها مشغول کارهای پست می باشند، سبب نگرانی مقامات ولایت بلخ نیز گردیده است. این مقامات می گویند: ” فقر و بیچارگی  باعث شده است تا اطفال از حقوق اساسی شان محروم گردند و حتی در معرض سوء استفاده های گونه گون  قرارگیرند.”

مقامات میگویند:”اطفالیکه در محیط ناسالم، برای بدست آوردن پول کارمی کنند، کاملا برای سوء استفاده های افراد مغرض آماده اند. افراد سود جو، با وعدهء همکاری اقتصادی، با اظهارات ترحم آمیز، این کودکان را فریب میدهند تا به مقاصد شوم شان برسند.”

داکترماریا ساعی مسوول شبکه حفاظت اطفال در ریاست کار و امور اجتماعی می گوید:”مردم ازشدت فقر، ناچار می شوند تا جگر گوشه های خود را برای پیدا کردن لقمه نانی به کارهای پست و سنگین مشغول سازند.”

وی در مورد کودکانی که درجاده ها و مکان های نامناسب کارمی کنند، ابراز نگرانی  کرده و می گوید: “این اطفال درمعرض اختطاف، سوء استفاده های جنسی، بهره برداری مخالفین دولت جهت انجام فعالیت های تروریستی و انتقال مواد مخدر قراردارند.”

خانم ماریا می افزاید:”موارد زیادی سوء استفاده های جنسی از اطفال وجود دارد.  تاهنوز سه مورد تجاوز جنسی ثبت و راجستر این شبکه گردیده اما چندین مورد دیگر ممکن است توسط خانواده ها پوشیده نگهداشته شده باشد؛ زیرا شماری از خانواده ها به دلیل برخورد های سنتی و ترس از بین رفتن وقار وعزت شان، خشونت ها را پوشیده نگاه میدارند.”

وی، ضمن وخیم خواندن وضعیت اطفال در بلخ میگوید:” در ولسوالی ها و قریه ها، ضمن اینکه  اطفال از حق تحصیل محروم اند،  به کارهای شاقه، مثل دهقانی که از توان جسمی شان  بالا می باشد، گماشته میشوند.”

مسوول بخش حمایت اطفال کمسیون مستقل حقوق بشر، “خانم سلامت عظیمی” ضمن تائید افزایش کودکان کارگر در جاده ها میگوید :” واقعاً باید به وضعیت کودکان توجه صورت گیرد؛ زیرا این کودکان، ضمن نرفتن به مکتب، از تفریح های سالم نیز محروم اند” .

داکتر ماریا ساعی میگوید :” پلان های اساسی برای برگرداندن کودکان کارگر، به سوی تحصیل، روی دست گرفته شده؛ اما  آن پلانها در ولایت بلخ، به علت نبود امکانات، بخصوص نبود جای مناسب، تطبیق نمی گردد”.

آنچه مایه نگرانی نهادهای مدافع حقوق کودکان در کشور گردیده است، رو آوردن  روزافزون کودکان به محلات نا مناسب، مثل رستورانت ها،  مستری خانه ها، کار روی جاده ها و گدائی  می باشد.

خانم سلامت عظیمی و داکتر ماریا، هر دو برای جلوگیری از افزایش کودکان کارگر و جلوگیری از آسیب پذیری آنان، خواهان اصلاح قانون اطفال می باشند. سلامت عظیمی میگوید :” با وجودیکه چند مادهء قانون، برای حفظ سلامت اطفال و مادران، وجود دارد اما این  ماده ها بسنده  نیست.”  او بطور نمونه می گوید : “باید ساعت، شیوه و نوعیت کار کودکان گارکر در قانون مشخص شود، تا کارفرمایان نیز مجبور به اجرا و رعایت آن گردند.  باید دولت برای خانواده های فقیر که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، فرصت های کاری را مهیا سازند، تا این خانواده ها  مجبور نشوند که کودکان شانرا از درس محروم و برای بدست آوردن پول به کار های شاقه مشغول سازند.”

از سوی هم،  داکترماریا ساعی میگوید:” یگانه مشکل کودکان که مورد انواع خشونت ها درجامعه قرار میگیرد، عدم تطبیق قانون بر مجرمین و ناقضین حقوق است.”

وی باور دارد تا وقتیکه محاکم متخلفین او ناقضان حقوق اطفال را به اشد مجازات محکوم نکنند میزان جرایم علیه کودکان کاهش نخواهد یافت.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد