کابل

121
۲۴ جوزا ۱۳۹۳

شمارش آرا آغاز شد


گزارش ها حاکی از این است شمارش آرا در برخی از مراکز رای دهی در کابل آغاز شده است.
پس از این که روند رای دهی بدون تمدید، ساعت ۴ عصر پایان یافت، اکنون روند شمارش آرا در برخی مراکز رای دهی در کابل آغاز شده است.
این در حالی است گفته می شود نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری به تاریخ ۱۱ سرطان و نتایج نهایی به تاریخ ۳۱ سرطان اعلام خواهد شد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد