گزارش های تصویری

۶ قوس ۱۳۹۸
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

شعیب: پیش از نقاشی کارهای شاقه انجام می‌دادم اما حال بیشتر از آن پول بدست می‌آورم

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد