خبرهای داخلی

394
۱۱ حمل ۱۳۹۷
نویسنده: فصیح متوکل

شصت کارمند وزارت ترانسپورت به سارنوالی معرفی شده‎اند

شصت کارمند وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملی به اتهام دست داشتن به فساد اداری، به سارنوالی معرفی شده‎اند.
محمدحمید طهماسی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی، روز شنبه/ ۱۱ حمل این مطلب را در یک کنفرانس خبری در مرکز رسانه‎های حکومت در کابل مطرح کرد.
طهماسی در این کنفرانس خبری گفت که مبارزه با فساد اداری در وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی باعث شده است تا ۱۶۹ میلیون افغانی در عواید این وزارت افزایش به میان آید.
وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی افزود که پیش از این بیش از شصت تا هفتاد درصد عواید این وزارت در چرخه فساد ضایع و حیف و میل می‎شد.
او تأکید کرد که با به کارگیری سیستم کارت‎های الکترونیکی در وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی، از حیف و میل و ضایع شدن درآمدهای این وزارت به طور کامل جلوگیری خواهد شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد