و سایر گزارش ها

744
۲۱ دلو ۱۳۸۸

شصت و پنج درصد آب هاي افغانستان ضايع مي شود


کلید * بیست و یکم دلو ۱۳۸۸

وزارت زراعت، آبياري و مالداري کشور خواستار كمك ۸ ميليارد دالري جامعه جهاني برای پنج سال آينده بهمنظور عملی ساختن برنامه های این وزارت شده است.

محمد آصف رحيمي وزير زراعت، آبياري و مالداري كشور مي گويد، او از جامعه جهاني درخواست كرده تا هشت ميليارد دالر را ظرف پنج سال آينده به اين وزارت كمك كند.

آقاي رحيمي افزود: در صورتي كه آنها اين پول را بپردازند، چهار ميليارد آن در آبياري، جلوگيري از ضايعات آب و ايجاد بندها، يك ميليارد آن در بخش مالداري و سه ميليارد ديگر در بخش هاي ديگر زراعت چون باغداري به مصرف خواهد رسيد.

وزير زراعت، آبياري و مالداري كشور تاكيد كرد: در صورت موافقت با اعطاي اين كمك، نه تنها افغانستان به خودكفايي مي رسد، بلكه مقدار زيادي از محصولات زراعتي خود را به كشورهاي جهان صادر خواهد كرد.

وي افزود: در حال حاضر ۶۵ درصد آب هاي افغانستان ضايع مي شود.

به گفته آقاي رحيمي، جامعه جهاني در سال هاي گذشته در بخش زراعت، كمتر به افغانستان كمك كرده و اين در حاليستكه هم اکنون۸۰ درصد مردم كشور به زراعت مشغول اند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد