کابل

100
۳ حمل ۱۳۸۹

شروع عودت داوطلبانه مهاجران افغان از پاكستان

  سخنگوي دفتر كميشنري  عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در كابل ‪‬اعلام كرده است كه طرح عودت داوطلبانه مهاجران افغان از پاكستان ، ديروز دوم ماه حمل  بار ديگر آغاز شده است.

در بيانيه اين دفتر به نقل از محمدنادر فرهاد آمده است كه طرح بازگشت داوطلبانه مهاجران، از پاكستان بصورت موفقت در فصل زمستان متوقف شده بود.

به گفته نادر فرهاد؛  سال گذشته با  اينكه به دليل موجوديت نگراني‌هاي امنيتي، روند بازگشت چندين بار متوقف شده بود ، اما  ‪۴۸‬ هزار مهاجر افغان داوطلبانه از پاكستان به افغانستان عودت كرده اند.

به گفته نادر فرهاد با شروع مجدد عودت داوطلبانه مهاجران، پيشبيني مي شود كه  در ماه اول، پروسه بازگشت مهاجران كند باشد، اما در ماه‌هاي بعد طرح بازگشت از سرعت بيشتري برخوردار خواهد شد.

به گفته نادر فرهاد؛ بر اساس توافقنامه سه جانبه ميان پاكستان، افغانستان و كميشنري پناهندگان سازمان ملل ، برنامه بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاكستان دايمي است و طرفين متعهد به اجراي اين توافقنامه هستند.

وي همچنين گفته است كه پاكستان اخيرا اعلام كرده كه بر اساس توافقنامه سه جانبه ،  زمان بازگشت مهاجران افغان را براي مدت سه سال تا ‪ ۳۱‬دسمبر سال ‪ ۲۰۱۲‬ميلادي تمديد كرده كه اجراي آن به به موافقت صدراعظم آن كشور موكول شده است.

 


  سخنگوي دفتر كميشنري  عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در كابل ‪‬اعلام كرده است كه طرح عودت داوطلبانه مهاجران افغان از پاكستان ، ديروز دوم ماه حمل  بار ديگر آغاز شده است.

در بيانيه اين دفتر به نقل از محمدنادر فرهاد آمده است كه طرح بازگشت داوطلبانه مهاجران، از پاكستان بصورت موفقت در فصل زمستان متوقف شده بود.

به گفته نادر فرهاد؛  سال گذشته با  اينكه به دليل موجوديت نگراني‌هاي امنيتي، روند بازگشت چندين بار متوقف شده بود ، اما  ‪۴۸‬ هزار مهاجر افغان داوطلبانه از پاكستان به افغانستان عودت كرده اند.

به گفته نادر فرهاد با شروع مجدد عودت داوطلبانه مهاجران، پيشبيني مي شود كه  در ماه اول، پروسه بازگشت مهاجران كند باشد، اما در ماه‌هاي بعد طرح بازگشت از سرعت بيشتري برخوردار خواهد شد.

به گفته نادر فرهاد؛ بر اساس توافقنامه سه جانبه ميان پاكستان، افغانستان و كميشنري پناهندگان سازمان ملل ، برنامه بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان از پاكستان دايمي است و طرفين متعهد به اجراي اين توافقنامه هستند.

وي همچنين گفته است كه پاكستان اخيرا اعلام كرده كه بر اساس توافقنامه سه جانبه ،  زمان بازگشت مهاجران افغان را براي مدت سه سال تا ‪ ۳۱‬دسمبر سال ‪ ۲۰۱۲‬ميلادي تمديد كرده كه اجراي آن به به موافقت صدراعظم آن كشور موكول شده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد