خبرهای داخلی

۲۵ سرطان ۱۳۹۸
نویسنده: جواد نبی زاده

شدت گرما در بلخ، جان نزدیک به ۲۰ کودک را گرفته است


مسئولان شفاخانه حوزوی ابوعلی سینای بلخی، از جان باختن نزدیک به ۲۰ کودک از اثر شدت گرما در طول یک ماه اخیر خبرداده اند.

به گفته آنان، در اثر گرم شدن هوا امراض فصلی در میان کودکان بیشتر شده و روزانه نزدیک به ۴۰۰ کودک برای تداوی به شفاخانه حوزوی ابو علی سینایی بلخی آورده می شوند که از این میان نزدیک به ۱۰۰ تن آنان نیاز به مراقبت جدی داشته و در بخش اطفال این شفاخانه بستری می شوند.

داکتر عبدالروف فروغ، مسئول بخش اطفال شفاخانه حوزوی ابو علی سینایی بلخی می گوید،:” اکثریت کودکان جان باخته از روستا های دور دست و ولایت های همجوار ولایت بلخ می باشند که خانواده های آنان کودکان بیمار شان را به زودترین فرصت نزد داکتران معالج نبرده اند.”

او هم چنان افزود که بیشتر این کودکان از اثر بیماری های تنفسی و اسهال جان های شان را از دست داده اند.

به گفته داکتر فروغ، همه ساله در فصل گرما کودکان زیادی از اثر شدت گرما جان های شان را در ولایت های شمال کشور از دست می دهند؛ اما شدت گرما در سال روان بیشتر از سال های پیش بوده و بیماری در میان کودکان بیشتر گردیده است که از اینرو کودکان نیاز جدی برای مراقبت داشته و خانواده ها به حفظ الصحه کودکان توجه نموده و آنان را از شدت گرما دور نگهدارند.

از سوی هم شماری از خانواده های که کودکان شان را برای تداوی به شفاخانه حوزوی ابو علی سینایی بلخی آورده اند، داکتران این شفاخانه را به کم کاری و بی توجهی به مریضان متهم نموده و می افزایند که برخی از داکتران این شفاخانه، مریضان را در شفاخانه های خصوصی خود شان روان می کنند.

با تلاش های زیاد خواستیم دیدگاه رئیس صحت عامه بلخ را در این زمینه با خود داشته باشیم؛ اما موفق به این کار نشدیم.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد