داغترین-خبر

۱۵ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالبنات سادات

شبکه زنان افغان بر حضور زنان و جوانان در روند صلح تاکید ورزیدند

شبکه زنان افغان خواستار سهیم شدن زنان و جوانان در روند گفتگو های صلح شده و می افزایند که روند صلح بدون حضور این دو قشر مقطعی و شکننده خواهد بود.

نجلا راحل عضو شبکه زنان افغان که در جرگه مشورتی جوانان برای صلح که امروز(دوشنبه، ۱۵ میزان) در کابل برگزار شده بود با اشاره به سهیم نبودن زنان در روند صلح افزود که ما صلحی می خواهیم که مشارکت سیاسی زنان درآن در  نظر گرفته شود.

بانو راحل همچنان افزود:« ما میخواهیم با تدویر چنین برنامه ها نقش سمبولیک زنان را به مشارکت معنا دار تبدیل کنیم.»

در همین حال زهره یوسف نماینده خاص رولا غنی بانوی اول کشور و یکی از برگزارکنندگان جرگه مشورتی جوانان برای صلح، میگوید که زنان قربانی اول جنگ هستند و باید نقش زنان در پروسه صلح ارزنده باشد.

بانو یوسف علاوه نمود :«صلح باید از گذرگاه افغانستان بگذرد و ما اجازه نمیدهیم که کشور های بیرونی در مورد صلح افغانستان تصمیم بگیرند.»

با این حال، یحیی اعظم اسپندیار نماینده وزارت دولت در امور صلح می گوید که زنان و جوانان از مهمترین گروه های ذیدخل در روند صلح هستند و این وزارت متعهد است که از حضور زنان در این روند حمایت کند.

از سوی هم اختر محمد، یکتن از اشتراک کنند گان جرگه مشورتی جوانان از زون شمال کشور با تاکید بر نقش موثر جوانان درروند صلح میگوید که جوانان باید در همه روند های دیموکراتیک سهیم باشند و صدای آنان شنیده شود.

جرگه مشورتی جوانان با اشتراک بیشتر از ۲۰۰ جوان فعال از هشت زون کشور امروز در کابل برگزار شد و اعضای این جرگه با صدور یک قطعنامه خواستند نظریات و پیشنهادات شان در پیوند به پروسه صلح از طرف نهاد های ملی و بین المللی در نظر گرفته شود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد