خبرهای داخلی

255
۱۹ سرطان ۱۳۹۷
نویسنده: عمران نیاز

شاگردان یک مکتب در شهر کابل از تصمیم وزارت مالیه مبنی بر بستن دروازه این مکتب انتقاد دارند

شاگردان مکتب نمبر دوم قلعه وزیر در منطقه دهبوری شهر کابل از تصمیم وزارت مالیه مبنی بر بستن دروازه این مکتب به شدت انتقاد دارند.
اداره مالیه‎دهندگان کوچک وزارت مالیه به تازگی تصمیم گرفته است که دروازه مکتب نمبر دوم قلعه وزیر را به دلیل عدم پرداخت مالیه به دولت بسته کند.
شاگردان مکتب نمبر دوم قلعه وزیر که از دختران بازمانده از آموزش تشکیل شده‎اند، از وزارت معارف می‎خواهند تا مانع اجرای تصمیم وزارت مالیه مبنی بر بستن دروازه این مکتب شود.
مكتب نمبر دوم قلعه وزیر از سوی “موسسه کمک برای معارف افغانستان” حمایت می‎شود كه در آن حدود چهارصد نفر دختر مصروف آموزش اند.
مسوولان این موسسه از حدود سه سال بدین‎سو كرایه ساختمان مكتب و مالیه آن را پرداخت نكرده‎اند.
شاگردان مكتب نمبر دوم قلعه وزیر می‏گویند كه در صورت بسته شدن دروازه این مكتب، آن‎ها بی‎سرنوشت خواهند شد.
در همین حال، احمدخان بیات، مسوول موسسه کمک برای معارف افغانستان، در صحبت با كلید تأیید کرد که آن‎ها کرایه ساختمان مکتب نمبر دوم قلعه وزیر را از سه سال بدین‎سو پرداخت نکرده‎اند.
به گفته بیات، این مشکل پس از آن به میان آمد که کمک‎های مالی نهادهای کمک‎کننده به این موسسه قطع شد و آن‎ها از پرداخت کرایه برای ساختمان این مکتب عاجز آمدند.
تلاش كردیم تا دیدگاه وزارت‎های معارف و مالیه را نیز در این مورد در خبر اضافه کنیم اما با تلاش‎های مکرر موفق به این کار نشدیم.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد