خبرهای داخلی

598
۲۷ حوت ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

شاهراه ميمنه – مزار پس از يک سال به روى وسايط و کارمندان دولتى بازشد

مقام های امنيتی ولايت فارياب، از بازگشايی شاهراه ميمنه – مزار که از يکسال بدينسو به دليل حضور و چک پاينت گروه طالبان به روی وسايط و کارمندان دولتی مسدود بود، خبر می دهند.
جنرال جنت گل کروخيل قومندان لوای اول قول اردوی ۲۰۹ شاهين در فارياب، به رسانه ها گفته است که به ادامه عمليات نويد ۸ و تصفيه ولسوالی های خواجه سبزپوش و شيرين تگاب اين ولايت، ظهر روز گذشته آخرين کمربند گروه طالبان را از شاهراه ميمنه – مزار در منطقه بازار قلعۀ ولسوالی دولت آباد برداشتند.
کروخيل علاوه کرده که در این عمليات ، نيروهای کوماندو، اردوی ملی، قطعات خاص پوليس، خيزش های مردمی شرکت داشتند و از سوی قوای هوايی حمايت می شدند و اين نيروها پس از جنگ چند ساعته از ولسوالی شيرين تگاب وارد ولسوالی دولت آباد شدند.
قومندان لوای اول قول اردی ۲۰۹ شاهين در فارياب گفته است که در نتیجه این عمليات بيش از ۲۰ تن از افراد گروه طالبان به شمول سرگروپ های شان کشته و زخمی شدند و به نيروهای امنيتی و افراد ملکی آسيب نرسيده است.
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد