خبرهای داخلی

196
۲۴ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

شاهراه سالنگ دوباره بروی ترافیک مسدود شد


مسوولِ حفظ و مراقبتِ سالنگ‌ها میگوید، که برف‌باری در سالنگ‌ها از عصرِ دوشنبه تا کنون جریان دارد وبدلیل شدت گرفتن برف باری ها توام با طوفان، این شاهراه از ساعت ۱۰ شب گذشته به روی تردد موتر ها مسدود شده است.
عبدالبصیر حبیبی به کلید گفت، در پی برف‌باری های اخیر که توام با توفان در سالنگِ شمالی میباشد، ضخامتِ برف، به حدودِ ۷۰ سانتی متر رسیده است.
به گفته وی تا ساعات ده شب گذشته به جز موتر های باربری تناژ بلند، سایر عراده جات می توانست رفت و آمد کند؛ اما بدلیل افزایش احتمال خطر برف کوچ و شدت طوفان ها در سالنگ شمالی از ساعت ۱۰ شب تا کنون این مسیر بروی رفت و آمد مسدود شده است.
به گفته آقای حبیبی بر اساس پیشبینی ها برف باری در این شاهراه تا پنجشنبه شب ادامه خواهد و داشت در صورت دوام برفباری شاهراه سالنگ ها به روی رفت و آمد مسدود می باشد.
این در حالیست که هفته‌ی گذشته، شاهراه سالنگ در پی برف‌باری‌های شدید، به مدتِ چهار روز بروی ترافیک مسدود گردیده بود.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد