خبرهای داخلی

۲۳ جدی ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

شاهراه سالنگ به روی ترافیک مسدود است

در پی برف‌باری‌های اخیر در سالنگ، این شاهراه به روی رفت‌وآمد موترها مسدود گردیده‌است.
محمدظاهر محمدی؛ سرپرست ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها به کلید می‌گوید که برف‌باری شدید و طوفان سنگین، در دو طرف سالنگ‌ها جریان دارد و ساحه‌ی دید را محدود ساخته است.
به گفته‌ی وی، به دلیل ادامه‌ی برف‌باری و توفان، شاهراه سالنگ از شام یک‌شنبه به این‌سو، به روی تمام موترها مسدود می‌باشد.
این درحالی‌ست که همه‌ساله، در فصل زمستان، شاهراه سالنگ به دلیل توفان‌ و سرازیرشدن برف‌کوچ‌ها، به ‌روی ترافیک مسدود می‌گردد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد