خبرهای داخلی

321
۱۵ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: جمشید مجددی

شاهراه سالنگ بروی ترافیک مسدود شد


مسئول حفظ و مراقبتِ سالنگ‌ها میگوید، که این شاهراه از نیمه‌های شبِ گذشته بدینسو، بروی رفت و آمد موترها مسدود گردیده است.
عبدالبصیر حبیبی در این مورد به کلید گفت که در پی برف‌باری های سنگین توام با توفان در سالنگ‌ها که از شامِ گذشته بدینسو جریان دارد، ضخامتِ برف، به حدودِ ۶۰ سانتی متر رسیده است.
وی میگوید، برف‌باری در سالنگِ شمالی ادامه دارد و بر اساسِ پیشبینی ها، قرار است تا دو شبانه روزِ دیگر، این وضعیت ادامه داشته باشد.
در همین حال به گفته حبیبی، صبحِ امروز، دو برف کوچ در سالنگِ شمالی رخ داد، که تلفاتی در پی نداشته است.
مسئول حفظ و مراقبتِ سالنگ‌ها هم چنان میگوید، توفان‌ها در سالنگِ شمالی باعث گردیده تا کارمندانِ این اداره نتوانند روندِ پاکسازی را آغاز کنند و با بهتر شدنِ آب و هوا، این روند آغاز میشود و شاهراهِ سالنگ دوباره باز خواهد شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد