خبرهای داخلی

257
۱۷ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

شاهراه سالنگ برای چهارمین روز بروی ترافیک مسدود است


مسؤلِ حفظ و مراقبت سالنگ‌ها میگوید، در نتیجه برف باری روز های اخیر، ضخامت برف در سالنگ‌ها، به دو متر رسیده است و این شاهراه تا کنون بر روی ترافیک مسدود است.
عبدالبصیر حبیبی در مصاحبه با کلید گفت، توفان های پس از برف باری در سالنگ شمالی وضعیت را بر کارکنان حفظ و مراقبت سالنگ ها دشوار ساخته است و آنان تا کنون نتوانسته اند که به پاک سازی شاهراه بپردازند.
به گفته حبیبی، کارکنان حفظ و مراقبت سالنگ ها از ساعت ۱۰ شب گذشته پاکسازی را آغاز کرده اند و از منطقه پل پهلوان اولنگ الی جبل سراج که ده برف کوچ رخ داده بود، را پاکسازی نموده اند و هم چنان در سالنگ شمالی نیز برف پاکی جریان دارد.
مسئول حفظ ومراقبت سالنگ ها هم چنان افزود که احتمال می رود تا شام امروز این شاهراه به روی ترافیک مسدود بماند.
شاهراهِ سالنگ، در پی برف‌باری های سنگین، از یکشنبه شب به اینسو بروی ترافیک مسدود میباشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد