کابل

101
۲ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

شاروال کابل: حلقاتی مانع بازسازی شهر می شوند!

 

شاروال کابل از موجودیت حلقاتى خبر داده است که نمي خواهند شهرکابل، بازسازی شود.

محمديونس نوانديش شاروال کابل، گفته است که تاخیر در بازسازی شهر کابل، امر تصادفى نبوده است.

به گفتهء شاروال کابل، دست ها و افرادى هستند که مي خواهند، جلو بازسازى و انکشاف را در شهرکابل بگيرند.

نوانديش گفته است:”حمايت و همبستگى مردم با شاروالى کابل، به ما جرئت مي دهد که عليه مافيا، غاصبين و زورگويان مبارزه کنيم.”

وى در عین زمان تاکید کرده است که تا زمانى که مسئوليت متوجه وى باشد، بازسازى شهرکابل را بدون توقف ادامه مي دهد.

وى همچنان وعده داده است که در سال ١٣٩٠ بازسازى شهر کابل به شکل جدى ادامه پیدا کند و تغييرات زيادى در چهرۀ اين شهر پدید آید.

نوانديش؛ ساختن سرک ها، پياده روها، کانال ها و ايجاد سرسبزى شهرکابل را از پلان  هاى اساسى شاروالى کابل در سال ١٣٩٠خوانده است.

وى همچنان اعمار پل هاى هوايى و اعمار پل روى درياى کابل و لوگر را، از پروگرام هاى ديگر شاروالى کابل در سال جارى عنوان کرده است.

شاروال کابل همچنین پذیرفته است که شماری از جاده های شهرکابل، با کيفيت پائين بازسازى و ساخته شده اند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد