خبرهای داخلی

393
۲۱ دلو ۱۳۹۶
نویسنده: خلیل اسیر

شاروالی کابل دست‎فروشان را هفته آینده به منطقه قوای مرکز انتقال می‎دهد

اداره شاروالی کابل می‎گوید که هفته آینده دست‎فروشان مرکز شهر را به منطقه قوای مرکز در این شهر انتقال می‎دهد.
این اداره با نشر اعلامیه‎ای گفته است که منطقه قوای مرکز روز گذشته از وجود موترشویی‎ها، کپه‎ها و غرفه‎ها، پاک‎کاری و هموار شده است.
در اعلامیه، هدف از این کار، فراهم‎آوری سهولت‎های ترانسپورتی و نیز تنظیم دست‎فروشان مرکز شهر عنوان شده است.
برای پارک موترها در این منطقه، پارکینگ وسایط نیز در نظر گرفته شده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد