منطقه و جهان

۲۱ جوزا ۱۳۹۳

سیگار از افزایش کشت کوکنار در افغانستان هشدار داد

اداره نظارت از کمک های امریکا در افغانستان هشدار می دهد که افغان ها نسبت به هر زمانی دیگر، به کشت کوکنار رو آورده اند.
جان سپکو، رئيس اداره ي نظارت از كمك هاي امريكا براي افغانستان يا سيگار که در کنگره  امریکا صحبت می کرد، گفت: کشت و قاچاق مواد مخدر به اقتصاد افغانستان ضرر وارد می کند و فساد اداری را افزایش می دهد.
وی همچنین افزود: اين روند سبب كمك به مخالفان مسلح دولت شده و در نهایت سبب بلند رفتن سطح جرایم در افغانستان خواهد شد.
به گفته جان سپکو، افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر، در حالی تلاش های بازسازی در افغانستان را به کندی مواجه می سازد که نيروهاي نظامی امریکا در حال خروج از افغانستان هستند.
اين در حالي است كه بر بنياد گزارش سازمان ملل، سال گذشته به ارزش ۳ ملیارد دالر تریاک، هیروئین و دیگر مواد مخدر در افغانستان تولید شده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد