اقتصادی

۱۰ سنبله ۱۳۹۸
نویسنده: فرشته هاشمی

سیستم معلومات مدیریت پروژه در وزارت ترانسپورت ایجاد شد

وزارت ترانسپورت، سیستم معلومات مدیریت پروژه (PMIS) را بخاطر ایجاد شفافیت در این وزارت ایجاد نمود.

مقام های وزارت ترانسپورت می گویند که هدف از ایجاد سیستم معلومات مدیریت پروژه در این وزارت مبارزه با فساد اداری و ایجاد شفافیت و حساب دهی از تمام پروژه ها و کارکرد های این اداره می باشد.

یما یاری سرپرست وزارت ترانسپورت امروز (یکشنبه، ۱۰ سنبله) در کنفرانس مطبوعاتی پیرامون افتتاح سیستم معلومات مدیریت پروژه گفت که از طریق این سیستم نظارت و کنترول پروژه ها افزایش خواهد یافت .

وی می گوید مردم می توانند از عملکرد های این وزارت نظارت کنند و هر گونه کمی وکاستی صورت می گیرد با مسئولین این وزارت شریک سازند.

سرپرست وزارت ترانسپورت هم چنان افزاید که برای ایجاد تغییرات و اصلاحات بیشتر در این اداره تلاش ها جریان دارد.

به گفته او تمام قرارد داد های تازه و قراردادهای سابقه این اداره در این سیستم ثبت خواهد شد.

از سوی هم  زهرا موسوی کمیشنر کمیسون حق دسترسی به اطلاعات از این اقدام وزارت ترانسپورت استقبال نموده و می گوید که تمام ادارات دولتی باید چنین سیستم حسابدهی را ایجاد نمایند.

به گفته وی، ادارات دولتی باید از تمام کارکردها و پروژه های خود معلومات دقیق را به موقع معین آن در اختیار مردم قرار دهند.

بر اساس معلومات وزارت ترانسپورت این سیستم درمدت ۲ سال از سوی کارمندان این اداره غرض اطلاع دهی و معلومات دقیق برای مردم در مورد کارکرد های وزارت ترانسپورت ایجاد شده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد