کابل

69
۷ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

سیستم اجرای عدالت در افغانستان از بین رفته است

 

سازمان عفو بین الملل، گروهی از کشورهای قدرتمند جهان را به ایستادگی در برابر قوانین حقوق بشر و ترجیح دادن منافع خود در برابر اجرای عدالت متهم کرده است.

عفو بین الملل در گزارش سالانه خود از کشورهای عضو گروه بیست که توانمند ترین قدرت های اقتصادی جهان هستند، خواسته است، از محكمه بین المللی رسیدگی به جنایت علیه بشریت به طور کامل حمایت کنند.

همچنین عفو بین الملل از دولت افغانستان و کشورهایی که در افغانستان نیروی نظامی دارند، به دلیل عدم رعایت حقوق بشر انتقاد کرده است.

سام ظریفی مسوول بخش آسیا و اقیانوسیه در سازمان عفو بین الملل می گوید، در یک سال گذشته وضعیت حقوق بشر درافغانستان بدترشده است.

ظریفی معتقد است طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت خطر جدی هستند و در مناطق تحت کنترول آنها سیستم اجرای عدالت کاملا از بین رفته است.

مقام های سازمان عفو بین الملل همچنین می افزایند، مسئول دو سوم از خشونت ها و موارد نقض حقوق بشر که در سال ۲۰۰۹ در افغانستان اتفاق افتاده، طالبان هستند.

این سازمان دولت افغانستان و نیروهای خارجی را نیز متهم به عدم رعایت قوانین بین المللی و ملی در افغانستان کرده است.

این مقام سازمان ملل متحد همچنین به طرح عدالت انتقالی اشاره کرد که از سوی دولت افغانستان مسکوت گذاشته شده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد