کابل

55
۳ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

سومین روز اعتصاب پارلمان در پی عدم معرفی کاندید وزیران

 

هفته گذشته اعضای ولسی جرگه هشدار داده بودند، در صورت تعلل در معرفی یازده نامزد وزیر برای وزارت ها تا روز شنبه، به نشانه اعتراض دست از کار خواهند کشید، که این تصمیم خود را عملی کردند و سومین جلسه پارلمان نیز بدون کار و با سکوت پیگیری شد.

محمد یونس قانونى رئیس پارلمان ضمن اینکه در جلسه اعلام کرد این روند تا زمانیكه متباقى اعضاى حکومت معرفى نشوند، ادامه خواهد داشت و این تصمیم به خاطر هیچ نفع شخصی اتخاذ نشده است.

گفتنیست، اعضای ولسی جرگه تصمیم گرفته اند تا زمان ارسال فهرست باقی ماندۀ اعضای کابینه و اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی رییس جمهور و همچنان اعلام خطوط اساسی عملکرد دولت جهت تصویب و همچنان حضور رییس کمیتۀ ملی مبارزه علیه حوادث در جلسۀ عمومی مجلس جهت گزارش دهی، به تحصن شان ادامه می دهند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد