منطقه و جهان

۲ حوت ۱۳۸۸

سودان و یکی از گروه های شورشی آتش بس کردند

کلید * دوم دلو ۱۳۸۸

دولت سودان با یکی از گروه های شورشی مهم در دارفور توافق آتش بس امضا کرده است.

توافق امضا شده با جنبش عدالت و برابری (جم) ساختار گفتگوهای آینده دو طرف را مشخص می کند و حکم اعدام یکصد تن از اعضای این گروه را شامل می شود.

هر چند تحلیلگران این توافق را برای برقراری صلح در دارفور مهم می دانند اما دیگر گروه های عمده شورشی در این منطقه هنوز به آن نه پیوسته اند.

در چند سال گذشته از شدت جنگ داخلی هفت ساله در منطقه دارفور کاسته شده است.

سازمان ملل متحد تعداد کشته شدگان این جنگ را سه صد هزار تن و تعداد آوارگان آن را دو و نیم میلیون نفر تخمین زده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد