جنوب

116
۱۳ ثور ۱۳۹۵

سه تن در پيوند به فعاليت های هراس افگنی در كندهار بازداشت شدند

رياست امنيت ملی ولايت كندهار از بازداشت 3 تن در پيوند به فعاليت های تخريبی بر ضد دولت در اين ولايت خبر می دهد. در خبرنامه ی كه از سوی دفتر مطبوعاتی ولايت كندهار به كليد فرستاده شد، آمده است كه منسوبان امنيت ملی سه تن را كه باشنده های اصلی ولسوالی های شهر صفا ولايت زابل و شاوليكوت ولايت كندهار می باشند، بازداشت كرده اند. رياست امنيت ملی ولايت كندهار از بازداشت 3 تن در پيوند به فعاليت های تخريبی بر ضد دولت در اين ولايت خبر می دهد.
در خبرنامه ی كه از سوی دفتر مطبوعاتی ولايت كندهار به كليد فرستاده شد، آمده است كه منسوبان امنيت ملی سه تن را كه باشنده های اصلی ولسوالی های شهر صفا ولايت زابل و شاوليكوت ولايت كندهار می باشند، بازداشت كرده اند.
به نقل از منبع، افراد بازداشت شده در شماری از ولسوالی های كندهار و زابل سرگرم فعاليت های مسلحانه بر ضد دولت بودند.
خبرنامه می افزايد، از نزد اين افراد مقدار مواد انفجاری نيز بدست نيروهای امنيت ملی افتاده است.
تاكنون گروه طالبان در اين مورد به رسانه ها چي‍زی نگفته اند.


رياست امنيت ملی ولايت كندهار از بازداشت ۳ تن در پيوند به فعاليت های تخريبی بر ضد دولت در اين ولايت خبر می دهد.
در خبرنامه ی كه از سوی دفتر مطبوعاتی ولايت كندهار به كليد فرستاده شد، آمده است كه منسوبان امنيت ملی سه تن را كه باشنده های اصلی ولسوالی های شهر صفا ولايت زابل و شاوليكوت ولايت كندهار می باشند، بازداشت كرده اند.
به نقل از منبع، افراد بازداشت شده در شماری از ولسوالی های كندهار و زابل سرگرم فعاليت های مسلحانه بر ضد دولت بودند.
خبرنامه می افزايد، از نزد اين افراد مقدار مواد انفجاری نيز بدست نيروهای امنيت ملی افتاده است.
تاكنون گروه طالبان در اين مورد به رسانه ها چي‍زی نگفته اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد