اقتصاد

۴ قوس ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

سنگ تهداب یک میدان معیاری کرکت در هلمند گذاشته شد

سنگ تهداب ساخت یک میدان ورزشی کرکت در ولسوالی لشگرگاه ولایت هلمند گذاشته شد.
این میدان ورزشی که از سوی کرکت بورد به همکاری مالی وزارت مبارزه علیه مواد در مساحت ۲۰ جریب زمین ساخته می شود به مدت یک سال کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر، حیات الله حیات والی هلمند، اعضای ولسی جرگه و رییس پارلمان جوانان دستاورد های اخیر تیم کرکت کشور را مورد ستایش قرار داده و از آن استقبال کرده اند.
از سویی هم معین مبارزه علیه مواد مخدر، اعضای ولسی جرگه، والی هلمند و شمار دیگر از مقام ها به هدف تشویق ورزشکاران کرکت روز گذشته با شماری از جوانان بازی کردند که حدود ده هزار تماشاچی به دیدن آن آمده بودند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد