تجارت

71
۱۱ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

سقوط فابریکه ها از اجناس مشابه

مسوولین فابریکه ها در هرات از عدم همکاری دولت شکایت دارند. اتحادیه  فابریکه داران ولایت هرات ميگويد؛ آنها بخاطر رشد توليدات داخلي، بارها از مقامات دولتي خواسته اند تا به مشکلات آنان رسیدگی صورت گيرد، اما تا اکنون هیچ توجهی از سوی دولت برای حل این مشکل نگردیده است.

شهرك صنعتي هرات در سال ۱۳۸۱به مساحت ۳۸۵۰ جريب زمين تهداب گذاري شده و گفته ميشود تا حال حدود يك مليارد دالر از طرف متشبثین خصوصی سرمايه گذاري گرديده است. ميرمحمد يعقوب مشعوف؛ منشي اتحاديه فابريكه داران شهرك صنعتي ولايت هرات، با بيان اين مطلب گفت:”يگانه راه حل معضل بيكاري در كشور، رشد فابريكات توليدي داخلي می باشد كه بايد مردم ما با استفاده از محصولات توليدات داخلي، اين فابريكه ها را حمایت كنند.”

آقای مشعوف در ادامه افزود :” بايد توليدات اين فابريكه ها در موسسات و نهاد هاي دولتي بمصرف برسند؛ تا سطح توليدات داخلي بلند رفته و زمينه رقابت با محصولات خارجي هموار گردد.”

از طرفی هم وی معتقد است تا زمانيكه توليدات داخلی ارتقا نيابد، ظرفيتها بلند نخواهد رفت و تا زمانيكه ظرفيتها بلند نرود، كيفيت ها نیز ارتقا نمی یابد.

درهمين حال شماري از سرمايه گذاران و فابريكه داران در هرات مي گويند؛عدم حمايت دولت از توليدات داخلي، فابریکه داران را نسبت به سرمايه گذاری های بيشتر و انكشافات صنعتی دلسرد كرده است:” با آنكه دولت بارها وعدهء همكاری نموده، مگر آنچه تا اكنون شاهد بوده ايم،عدم وفا داری در راستای تعهدات داده شده بوده وبس.”

عبدالبصيرنبی زاده ریيس شركت پلاستيك سازی هری انصاری در هرات می گويد :” درمورد مشکلات فابریکه داران، چندین بار تصمیم هایی متعدد اتخاذ گرديده است، مگر هيچگاه عملی نشده است؛ تا زمانيكه اين فيصله ها جنبه عملی به خود نگیرد و ضمانت اجرایی نداشته باشد، قطعاً شاهد رفع اين مشكلات نخواهيم بود.”

وی می گويد اگر عدم حمايت دولت از تجار و توليد كنندگان در شهرك صنعتی، هم چنان ادامه پیدا کند، نه تنها سطح توليدات داخلی كاهش خواهد يافت، بلکه سرمايه داران نيز مجبورخواهند شد تا سرمايه های شانرا از كشور خارج نمايند.

يكي از دلايل ركود کار  فعالیت فابریکه داران، ورود اجناس مشابه و بی كيفيت خارجي با نرخ های ارزان تر است كه اين امر باعث شده كسبه كاران با سابقه نيز نتوانند مانند گذشته توليدات خويش را به فروش برسانند.

به گونه ی مثال ساختن دسته ی بيل و كلنگ كه سابقه ی بسيار طولاني در هرات دارد، هم اكنون به خاطر ورود اجناس بی كيفيت مشابه خارجی كه بيشتر از كشور چين وارد هرات می گردد، به كلی با ركود مواجه شده و دهها تن از كاسبان اين رشته اعلام ورشكستگی نموده اند.

محمد شفيق يكی از كاسبان كوچه ی خراطی كه به شدت از مسوولين مبنی بر جلوگيری نكردن از ورود اجناس بی كيفيت مشابه شاكي بود، گفت:”اگر وضع به همين منوال ادامه پيدا كند مجبوريم كه دروازه ی کارخانه مان را بسته كنيم.”

او می افزايد: “تفاوت قيمت بين اجناسی كه خودما می سازيم تا اجناس بی كيفيتی كه  برخی تاجران از كشور هاي چين و پاكستان وارد مي كنند، ۲۰ افغانی است كه اين تفاوت قيمت باعث شده تا مردم به خريد اجناس وارداتی فقط به خاطر داشتن قيمت پايين مبادرت ورزند.”

تمام فابریکه داران شهرک صنعتی هرات و کسبه کاران از روند رو به افزايش ورود اجناس مشابه به هرات؛ ابراز نگرانی می كنند، آنها ميگويند:” ما نگران هستیم كه این مسئله( ورود محصولات مشابه) ميتواند مارا دريك رقابت نا برابر با كار خانه داران خارجي قرار داده ومنجر به مسدود شدن فابريكه های کشور خواهد گردید.”

اما برخی از آگاهان معتقدند كه متشبثين خصوصي از امنيت كامل نیز بر خوردار نمی باشند. انور شاه يوسفی ریيس بانك های زون غرب میگوید:”سرمايه گذاران بايد از نظر حقوقي، امنيتي و پاليسي هاي حمايوي دولت مورد توجه قرار گیرند، تا بتوانند به انكشاف توليدات شان بپر دازند.”

وی می افزاید:” درحاليكه تمامي اين موارد نه تنها در حوزه غرب نقض ميگردد، بلكه در سطح كشور نيز اين مشكل وجود داشته و زمينه مطلوبی برای رشد سر مايه گذاری وجود ندارد.”

نگراني اين فابريكه داران از عدم توجه دولت در راستای رشد توليدات داخلي در حالی بيان مي گردد كه توريالی غوثي معاون اتحاديه صنعتگران هرات، ضمن تأیید مشكلات فابریكه داران هشدار ميدهد: ” اگر دولت در زمينه حل مشکلات پیشروی فابریکه داران اقدام عملی ننمايد، امكان خارج شدن بیشتر سرمايه وجود دارد.”

آقای غوثی خاطر نشان ساخت كه همين اكنون شماری از سرمايه گذاران در شهرك صنعتی از ادامه سرمايه گذاري دست كشيده اند.

بگفته همين مسوولين، در حال حاضر ۱۶۲فابريكه در شهرك صنعتي وحدود ۵۰ فابريكه در خارج از اين شهرك فعال می باشد كه دهها هزار كارگر در شفت های مختلف درآن مشغول بکارهستند.

مونتاژموتورسيکلت، توليد لوازم برق کشی ساختمان، توليد مواد شوينده، پاک کننده و مواد غذايی، کارخانه های نوشابه سازی، بسکويت سازی، رنگ سازی، يخ سازی، کابينت سازی، توليد چيپس، توليد روغن نباتی، گچ ساختمانی از جمله صنايع فعال در هرات است که در سالهای اخير فعالیت های خویش را آغازکرده اند. درحال حاضر این فابریکه ها به حمایت دولت ضرورت دارند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد