خبرهای داخلی

276
۲۶ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

سفیر افغانستان در امریکا از تداوم همکاری واشنگتن با کابل اطمینان داد


رویا رحمانی سفیر افغانستان در واشنگتن گفته است که امریکا متعهد به ادامه همکاری هایش با افغانستان می باشد.

وی روز گذشته در یک بحث آزاد در واشنگتن گفته است که همکاری میان واشنگتن و کابل به ویژه در بخش مبارزه با هراس افگنی ادامه دارد.

وی هم چنان تاکید بر اجماع منطقوی برای مبارزه با تروریزم نموده و هم چنان از کمک های امریکا در ۱۸ سال اخیر در افغانستان قدردانی نموده است.

بانو رحمانی هم چنان افزوده است که برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح در کابل یک موفقیت در عرصه صلح بود و در این جرگه چارچوب مذاکرات صلح با طالبان مشخص شد.

به گفته وی حکومت افغانستان متعهد است تا به فیصله های این جرگه عمل نماید.

این گفته های سفیر افغانستان در واشنگتن در حالی ابراز می شود که اخیرا ایالات متحده حدود ۶۰۰ ملیون دالر بودجه ی که برای مصرف نیروهای امنیتی افغان اختصاص یافته بود را به ساخت دیوار مرزی مکزیک اختصاص داد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد