کابل

131
۱۴ حمل ۱۳۸۹

سفير آمريکا با حامد کرزی دیدار کرد


کلید * چهاردهم حمل ۱۳۸۹

ریيس جمهور كرزي، خارجيان را به دست داشتن در آنچه « تقلب در انتخابات سال گذشته برای تضعيف قدرت وی و برقراری يک پارلمان ناکارآمد» ناميد، متهم کرده است.

به دنبال این سخنان کارل ايکن بری، سفير آمريکا در کابل روز جمعه با ریيس جمهور کرزی، ديدار کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا هدف از اين ديدار را مشخص شدن معنای سخنان آقای کرزی عنوان کرد.

ولی آمريکا اتهامات مطرح شده از سوی حامد کرزی در اين مورد را رد کرده است.

از جانب دیگر فيليپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمريکا نیز میگوید: «  دولت باراک اوباما، قضاوت آقای کرزی را نمی پذيرد»  

سخنگوی کاخ سفيد گفته است،«  سخنان حامد کرزی نگران کننده بوده است.»

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد