جنوب

78
۱۱ حوت ۱۳۸۸

سفر معاون دوم رییس جمهور به منطقه مارجه

کلید * یازدهم حوت ۱۳۸۸

مقامات در هلمند به خبرنگاران گفتند، که محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهوری دیروز در صدر یک هیات بلند پایه از کابل وارد شهر لشکرگاه سد و سپس به ولسوالی جنگ زده مارجه سفر کرد.

محمد کریم خلیلی در اجتماع وسیعی از باشنده گان هلمند گفت که دولت تعهدات خود را در برابر مردم برای آوردن ثبات و امنیت و هم چنان اجرای برنامه های بازسازی عملی می کند.

ولسوالی مارجه ولایت هلمند از حدود دو هفته به این سو صحنه عملیات وسیع نظامی است و نیروهای افغان و بین المللی می گویند، بخش های وسیعی از این منطقه را به شمول مرکز شان به تصرف خود در آورده اند.

معاون دوم رییس جمهور گفته است، کمک های بیشتری به صدها خانواده بی جاشده مارجه فراهم خواهد شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد