کابل

46
۲۹ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

سفر حامد کرزی به پولند لغو شد

کلید * بیست و نهم حمل ۱۳۸۹

احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی رییس جمهور گفته است: قرار بود رییس جمهور کرزی برای شرکت در مراسم تدفین رییس جمهور پولند به وارسا سفر کند، اما به سبب وضعیت نا مناسب فضای اروپا و عدم پرواز طیارات، این سفر لغو شده است.

از دو روز به این سو فضای اروپا را دود ناشی از آتشفشان کوه های آیسلند پر کرده و از همین سبب شرکت های هوایی صدها پرواز طیاره های خود را به اروپا لغو کرده اند.

قرار بود، شماری رهبران جهان ، برای شرکت در مراسم تدفين ” لخ کاژنسکی” رییس جمهور پولند که در یک سانحه هوایی در روسیه جان داد، شرکت کنند، اما شرکت در این مراسم از سوی آنان لغو شده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد