اجتماعی

105
۲۷ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

سرپرستی خانه های امن توسط وزارت زنان

مقام هاي وزارت امور زنان از عدم مصونيت زنان و دختران در خانه هاي امن  ابراز نگراني مي کنند.
خانهء امن محلي مصئون  براي زنان و دختراني مي باشد كه مورد خشونت قرار گرفته و از تهديد جاني رنج مي برند.
حسن بانو غضنفر سرپرست وزارت امور زنان روز سه شنبه طي نشست خبري   با اشاره به موجوديت بي بند و باري ها در خانه هاي امن گفت:”وزارت امور زنان به منظور حل مشكلات موجود مسئوليت كنترول و نظارت اين خانه هاي امن را به  عهده مي گيرد.”
سرپرست وزارت امور زنان همچنان نگهداري زنان و دختران در اين مراكز بيش از موعد تعيين شده، عدم پابندي مسئوولين خانه هاي امن به تعهدات خویش به وزارت امور زنان و جلوگيري از بي بند و باري هاي موجود را از ديگر دلايل انتقال مسئوليت سرپرستی خانه هاي امن از موسسات غیردولتی به وزارت امور زنان خواند.
با اينكه خانم غضنفر از انتقال مسئووليت كنترول و نظارت از خانه هاي امن به هدف جلوگيري از بي بند و باري ها سخن مي زند، اما “ماري اكرمي” رئيس يكي از خانه هاي امن با رد اين گفته ها، دولتي شدن خانه هاي امن را درست نمي خواند.
به باور وي وزارت امور زنان توانايي پيشبرد و نظارت  درست از خانه هاي امن را ندارد.
نمايندگان مردم در ولسي جرگه در مورد سپرده شدن سرپرستی خانه های امن به وزارت امور زنان، نظراتی متفاوت دارند.
ناهيد احمدي فريد نماينده مردم هرات و منشي موقت ولسي جرگه، موجودیت خانه های امن را در صورت نظارت دقيق و درست ضرورت مهم و اساسي يك كشور مي داند.
به باور وي وزارت امور زنان بايد برنامهء دقيقی را براي نظارت از خانه هاي امن تهيه نمايد.
در حالي از انتقال مسئوليت كنترول و نظارت خانه هاي امن از موسسات داخلي و خارجي به وزارت امور زنان سخن گفته مي شود كه  وزارت امور زنان يك ارگان پاليسي ساز است و نقش اجرايي ندارد.
اما سرپرست وزارت امور زنان مي گويد:” به عهده گرفتن مسئوليت كنترول و نظارت از خانه هاي امن، گامي براي آغاز فعاليت هاي اجرائي ۲۵ درصدی وزارت امور زنان است.”
در حال حاضر ۱۱ خانه امن در سطح كشور فعال است كه جمعاً ۲۱۰ دختر و خانم در اين خانه ها نگهداری می شوند.
با اينكه ايجاد خانه هاي امن به هدف حمايت زنان و دخترانی كه با تهديد جاني مواجه هستند، بوده، اما گزارش هاي تائيد نشده  نشان مي دهند كه در خانه هاي امن بعضا از زنان و دختران بر خلاف تصور،  سوء استفاده جنسي صورت گرفته است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد