خبرهای داخلی

195
۲۳ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

سرور دانش: کمیسیون های انتخاباتی در حق مردم جفا می کنند


محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری می گوید که کمیسیون های انتخاباتی در حق مردم جفا می کنند.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری امروز در کنگره ملی کمک های حقوقی کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به کم کاری نموده و گفت که کمیسیون انتخاباتی به گونه آشکار در حق مردم جفا روا می دارند.
معاون دوم ریاست جمهوری هم چنان گفت :” در حالیکه افغان ها در جریان جنگ های تحمیلی چندین دهه ، هر گونه رنج و قربانی را متحمل گردیده اند و مستحق خدمت اند؛ اما شماری از نهاد های دولتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات نه تنها اینکه وظایف شان را درست انجام نمی دهند؛ بلکه به گونه آشکار بر مردم جفا روا می دارند.”
معاون دوم رییس جمهوری هم چنان اضافه نمود که بدلیل کارکرد نادرست کمیسیون مستقل انتخابات، حیثیت حکومت وحدت ملی زیر پرسش قرار گرفته است و حکومت مکلف است تا اصلاحات انتخاباتی به میان آورد.
در حالیکه نزدیک به سه ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی درکشور می گذرد، کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون نتوانسته است نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را اعلام نماید. اکنون مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که اصلاحاتی را روی دست دارند تا در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، دچار مشکل نشوند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد