تحلیل

128
۲۰ دلو ۱۳۸۹

سرنوشت پارلمان جدید به کجا می کشد؟


 

اینکه سرنوشت پارلمان جدید با این همه  پیچیدگی  به کجا می کشد ، نمی توان با دقت پیشبینی کرد. سر نوشتی که هر روز نسبت به روز بعد جنجالی تر می شود. وکلای جدید هنوز گرد راه  پاک نکرده که یکی بر دیگری تیغ و تلوار می کشند. ولسی جرگه با هزار مشقت و تهدید برندگان و بازندگان و فشار های بیرونی بالاخره گشایش یافت، اما حرف بر سر ریاست ولسی جرگه و مشرانو جرگه به رویارویی  خشمگینی در هر دو بخش پارلمان آغاز شد.

مسلم یار و ایزد یار قبل از آنکه ۳۴ تن اعضای انتصابی مشرانو جرگه از سوی رئیس جمهور معرفی و در انتخاب شرکت داشته باشند، بر کرسی های ریاست و معاونت آن تکیه زدند، اما کسی آن را قبول نکرد. رئیس کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعلان کرد که چون سناتور های انتخابی برای چهار سال عضو مشرانو جرگه اند و سناتور های انتصابی برای پنج سال به این سمت منصوب می گردند، باید یکی از انتصابی ها به ریاست سنا برسند. این دلیل و حکم روند انتخابات در سنا را جام کرده که باید تا زمان گزینش اعضای انتصابی از سوی رئیس جمهور با رئیس و معاون موقت چاره سازی کند. گفته می شود که رئیس جمهور با معاونان و مشاورانش در انتخاب این افراد رای زنی می کند تا ۱۶ زن و ۱۶ مرد انتصابی را به مشرانو جرگه بفرستد. بعضی ها به این باورند که رئیس جمهور برخی از کاندیدان شکست خورده در انتخابات ولسی جرگه را به سنا خواهد فرستاد.

اما کار انتخابات در ولسی جرگه به آسانی مشرانو جرگه نیست، چون در سنا دعوا میان ۱۰۲ نفر است، اما در ولسی جرگه این دعوا میان ۲۴۹ نفر می باشد که بسیاری آنان سینه چاک ریاست ولسی جرگه و معاونان و منشی های آن می باشند. ولسی جرگه در فردای گشایش، دست به انتخابات برای تعیین رئیس زدند و چهار نفر کاندید شدند که هیچ یک قادر نشد پنجاه جمع یک را پوره کند. در دور دوم که یاسینی و حاجی ظاهر حذف و قانونی و سیاف در برابر هم صف آرایی کردند، بازهم هیچ یک آنان برنده نشد. بعد نه عضو دیگر خود را کاندید کردند که با توجه به موقعیت سیاسی آنان ضعیف به نظر می رسد که از میان اینان کسی برنده شود و باز هم این مشکل لاینحل خواهد ماند.

اینکه بعد از انجام انتخابات میان این نه نفر و عدم دستیابی به رئیس پارلمان بازهم قانونی و سیاف می توانند به این سمت خود را کاندید کنند، اظهار نظرهای ضد و نقیضی وجود دارد. اما بسیاری به این باورند که در نهایت یکی از این دو باید به این ریاست دست یابند. زیرا طیف بندی های که در ولسی جرگۀ کنونی وجود دارد، می تواند حول این دو نفر تا حدی همطرازی کنند. سیاف مورد حمایت کرزی و حواریون او قرار دارد و علاوتاً در انتخاب او فکتورهای قومی و تنظیمی موثر اند. اما از قانونی بیشتر مخالفان کرزی حمایت می کنند و هردو فکتور قومی و تنظیمی در حمایت  او نیز نقش دارند.

با وجودیکه بر سر روسای مشرانو جرگه و ولسی جرگه کشمکش جریان دارد، محکمۀ اختصاصی می خواهد که سه وکیل برنده  از ولایات فاریاب، بدخشان و پکتیکا به این محکمه حاضر شوند تا مورد باز پرس قرار گیرند و تهدید می کند که اگر این سه نفر به محکمه حاضر نشوند، فیصلۀ غیابی صادر خواهد شد. ترس این محکمه از عدم حضور وکلا به خاطریست که از روز اول وکلای برنده،  محکمه ویژه را غیر قانونی می دانند و گفته اند که به هیچ فیصلۀ آن وقعی نخواهند گذاشت. رئیس این محکمه می گوید که کار روی وکلای دوازده ولایت در حال اختتام است، اما گلایه دارد  که کمسیون برگزاری در مورد ولایات دیگر با آنان همکاری لازم نمی کند و از این بابت شاکی می باشد. این که فیصله های این محکمه در آینده چقدر قابل تطبیق خواهد بود، باید انتظار کشید.

پارلمان کنونی که با این همه کشمکش و رویارویی کارش را آغاز کرده، تا تعیین هیئت اداری، زمان زیادی را خواهد برد. اما این که بالاخره این رئیس چگونه تعیین خواهد شد، پیش داوری نمی توان کرد. اما آنچه روشن است که این بار پارلمان نه تنها در مورد تعیین اعضای رئیسه اش دچار پرابلم خواهد بود که در موارد دیگری نیز فیصله های آن به بن بست مواجه خواهند گشت. زیرا  این بار نه یک اکثریت مهم قومی و نه تنظیمی در آن وجود دارد که با ضربۀ نهای اقدام به شکستن بن بست ها شوند. افراد شاخص این بار نیز فقط چند فرد محدود اند که می خواهند کل و یا بخشی از پارلمان را در مشت خود بگیرند. اتوریتۀ که شاید زیاد دوام نیاورد. این را انتخابات ریاست ولسی جرگه نشان داد و حد اقل دو تن از شاخصترین آنان مجبور شدند که بگویند، راه را برای دیگران باز می گذارند و خود ساکت و آرام به جاهای شان نشستند.

پارلمان با گذشتن از سد مهم انتخابات درونی، در اولین فرصت باید به کابینۀ کرزی رای بدهند و با وزیران سر پرست یک طرفه کنند، این که در این رویارویی میان حکومت و پارلمان، کابینۀ آقای کرزی چقدر جان سالم به در خواهد برد، بعید به نظر می رسد که اعضای ولسی جرگه با قیمت ارزان کوتاه بیایند و این در گیری نیز مدت هدت ها دوام خواهد آورد. مخصوصاً که طرفداران کرزی این بار نسبت به دور گذشته کمتر و مخالفان او از موقعیت برتری برخوردار می باشند. با جدل های که از ۲۷ سنبله تا امروز بر سر این پارلمان وجود دارد و حال می رود که در اولین روزهای کار آن، چرخ خودش هم به گل بنشیند، مردم نه تنها انتظاری از کارکرد و نظارت آن بر حکومت ندارند که این بار دست فساد و کم کاری را نسبت به بار گذشته در آن آشکار تر می بینند و به این خاطر رغبتی به اینکه در پارلمان چه می گذرد، ندارند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد