خبرهای داخلی

1255
۲۴ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: جعفرفیصل

سرمعلم و ملک قریه ایلقچی در بلخ از به گونه مرموز کشته شده اند

سرمعلم مکتب و ملک قریه ایلقچی ولسوالی بلخ ولایت بلخ شب گذشته به گونه مرموز کشته شدند اما پولیس بلخ می گوید : کشته شده گان افراد مربوط به خیزش مردمی اند که بخاطر تامین امنیت مکتب موظف شده بودند.
برهان الدین یکی از باشنده گان قریه ایلقچی در صحبت با کلید می گوید: این واقعه شب گذشته در قریه ایلقچی زمانی صورت گرفت که سرمعلم این مکتب و ملک قریه به مکتب رفته بودند.
از سوی هم پولیس بلخ با تایید این رویداد میگوید درمیان افراد کشته شده سرمعلم مکتب ایلقچی وجود نداشته است.
شیرجان درانی سخنگوی پولیس بلخ به کلید می گوید : کشته شده گان از افراد خیزش مردمی اند.
این درحالیست که قوماندان امنیه ولایت بلخ چند روز پیش از افزایش بی پیشینه افراد مسلح غیر مسئول در بلخ ابراز نگرانی کرده بود.
با این حال نماینده گان مردم در شورای ولایتی بلخ، برخی احزاب سیاسی را به حمایت از افراد مسلح غیر مسوول متهم میکنند .
شورای ولایتی بلخ نیز مدعی است که برخی احزاب سیاسی بخاطر تعقیب اهداف سیاسی از گروه های مسلح غیرمسوول حمایت میکنند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد