کابل

70
۲۶ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

سرمايه گذاري ۲۰ ميليارد دالري براي نيروهاى امنيتى

قوماندان ماموريت تعليمى ناتو در افغانستان اعلام کرد که در سال جارى ميلادى، ۲۰ ميليارد دالر در عرصه تعليم و تجهيز نيروهاى امنيتى افغانستان سرمايه گذارى خواهد شد . جنرال ويليم بي كالدويل گفته است كه نصف اين رقم براى پوليس ملى اختصاص داده   شده است.

اين جنرال امريكايي، روز گذشته در يک کنفرانس مطبوعاتى مشترک با زمرى بشرى سخنگوى وزارت امورداخله گفت که  اين سرمايه گذارى پوليس را آماده خواهد کرد تا در پايان سال ٢٠١٤ ميلادى، مسووليت هاي امنيتي را بدوش گيرد.

بر اساس  فيصله کنفرانس ليزبون قرار است انتقال امنيت از نيروهاى خارجى به نيروهاى افغان در سال جارى آغاز و تا پايان سال ٢٠١٤ ميلادى، به انجام برسد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد