سیاسی

85
۲۵ جوزا ۱۳۸۹

سرانجام عملیات قندهار چه خواهد شد؟


ريس جمهوركرزي روز يكشنبه سفری كه به ولايت جنوبي قندهارداشت ازبزرگان قومي خواست تا عمليات نظامي كه قراراست به منظورسركوبي تروريستان و مخالفين دولت در اين ولايت اغازگردد، حمايت نموده و در این راستا همكاري نمايند.

وي دريك نشست بزرگ كه هزاران تن ازسران قومي، مردم قندهار و مسولان دولتي شرکت داشتند گفت، اين عمليات که از شهر قندهار اغاز و به ولسوالي هاي ان وسعت پيدا مي كند ، توسط نيروهاي افغان اغاز و به پيش برده مي شود و نيروهاي خارجي فقط نقش حمايت و تقويت كننده را خواهند داشت .

ولی ملالي اسحق زي نماينده مردم قندهاردرولسي جرگه مي گويد، تازمانيكه مشوره با تمامي سران قومي صورت نگيرد هرگونه عمليات نظامي درقندهار نميتواند موثر باشد.

وي مي افزايد تنها قناعت احمد ولي كرزي  برادر ريس جمهوركرزي با چند تن ديگر از سران قومي كه انها اشخاص حكومتي هستند مهم نيست، بلكه دولت بايد با سايرسران قومي كه واقعا مردمان  بانفوذ هستند نيزصبحت نمايد .

با اينحال وحيد مژده يكی از اگاهان امور سياسي كشور ، عمليات نظامي را در قندهاربه دليل اينكه براي كرزي اين ولايت خيلي مهم مي باشد، يك موضوع پيچيده عنوان نموده مي گويد، كرزي نمي خواهد دراين ولايت كاري را انجام دهد كه مردم ازاو ناراض شوند.

وي همچنان مي گويد با توجه به عمليات نظامي درمارجه ولايت هلمند، عمليات نظامي درولايت قندهارنيزنتايج خوبي درپي نخواهد داشت.

ولی وحيد عمرسخنگوي ريس دولت برخلاف به اين باوراست كه عمليات نظامي درولايت قندهارميتواند نقش مهم واساسي را درتامين امينت اين ولايت در قبال داشته باشد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد