کابل

81
۱۹ دلو ۱۳۸۸

سدویل: توانایی طالبان مسلح را از بین می بریم


کلید * نوزدهم دلو ۱۳۸۸

نماینده جدید ملکی ناتو برای افغانستان می گوید، با وجود مشکلات زیاد که در سالروان میلادی در این کشور متصور است، آنان قادر خواهند شد توانایی های طالبان مسلح را از بین ببرند.

مارک سیدویل که قبلاً به حیث سفیر بریتانیا در کابل ایفای وظیفه می نمود، اخیراً به عنوان نماینده ملکی ناتو برای افغانستان تعیین شد.

وی ديروز یکشنبه در نخستین نشست خبری اش در کابل در رابطه به آزمون های موجود در سال ۲۰۱۰ میلادی در افغانستان گفت در اخیر سال ۲۰۱۰ میلادی ما شاهد حالت بهتری در افغانستان خواهیم بود.

سیدویل هم چنان گفت، که سعی می کند تا در چهارچوب نیروهای ناتو در بخش های نظامی و ملکی هماهنگی هر چه بیشتر ایجاد شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد