ولسى جرگه، با اکثريت آرا فيصله کرد که سخى مشوانى نماینده مردم ولایت کنر در این مجلس، به دليل برخورد فزيکى با وزير انکشاف دهات، نمى تواند تا ده روز در نشست هاى اين جرگه اشتراک کند.
ظاهر قدير، معاون اول ولسی جرگه که رياست امروز این مجلس را بر عهده داشت، ضمن اعلام اين تصميم گفت، زمانی که مشوانی پس از ده روز به تالار عمومی حاضر شد، باید از عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه نیز معذرت بخواهد.
بربنیاد اصول وظايف داخلى؛ برخورد فزيکى، اخلال نمودن جلسه، تهديد نمودن عضو جرگه، اهانت به هيئت ادارى و مقام های دولتى از تخلفاتى شمرده مى شود که در صورت ارتکاب هر عضو این مجلس تدابير انضباطى بالایش تطبیق خواهد شد.
این در حالیست که سخى مشوانى به تاريخ ٢٥ حمل در نشست عمومى اين مجلس، پس از آن که سخنانش از مدت معين بيشتر و مايک او قطع شد، با عرفان الله عرفان نایب منشی درگیری فزیکی کرد و با کاغذ موجود روی میز به روی نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات زد.