اقتصادی

۱۳ سنبله ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالبنات سادات

ستراتیژی ملی توسعه خدمات مالی و ارزیابی خطرات ملی پولشویی معرفی شد

د افغانستان بانک استراتیژی ملی دسترسی عامه به خدمات مالی، خطرات پولشویی و تمویل تروریزم را با رسانه ها معرفی نمود.

د افغانستان بانک و بانک جهانی امروز (چهارشنبه، ۱۳ سنبله) طی نشست خبری مشترک از تکمیل شدن  استراتیژی ملی دسترسی به خدمات ملی و خطرات پولشویی خبر داده و آنرا با رسانه ها شریک ساخت.

واحدالله نوشیر سرپرست و معاون اول د افغانستان بانک گفت که این اداره به هدف دسترسی عامه به خدمات مالی،ترویج خدمات بانکداری رسمی برای سکتور خصوصی و خانواده ها و تقویت سیستم پرداخت های مالی این استراتیژی را در مدت سه سال تدوین نموده است.

آقای نوشیر با ابراز نگرانی از عدم دسترسی مردم افغانستان به خدمات مالی افزود:« در حال حاضر تنها ۱۵ در صد جوانان از این خدمات استفاده می کنند، و تا پنج سال آینده این رقم به ۳۰ فیصد افزایش خواهد یافت.»

در همین حال هما زهرا فتوحی سرپرست دفتر بانک جهانی در افغانستان از تداوم کمک های مالی و تخنیکی این نهاد در راستای تطبیق این استراتیژی با د افغانستان بانک خبر داده و می افزاید که بانک جهانی با د افغانستان در راستای تطبیق این استراتیژی همکار است.

از سوی هم  نثار احمد یوسفزی آمر عمومی مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان در رابطه به خطرات مالی پولشویی میگوید که ارزیابی های این نهاد برای اولین بار در سال ۲۰۱۸ به همکاری مالی بانک جهانی توسط پنج تیم کاری با اشتراک ۴۵ نماینده از ۱۷ سکتور دولتی و خصوصی آغاز گردید.

آقای یوسفزی هم چنان افزود:« در این ارزیابی تهدیدات متوجه سکتور های مالی و غیر مالی،عواید ناشی از جرایم و ظرفیت ها برای  مبارزه با این تهدیدات بررسی گردیده است.»

این استراتیژی در حالی از سوی د افغانستان بانک با رسانه ها شریک ساخته می شود که بر اساس یک تحقیق تازه افغانستان در رده نخست کشورهای قرار گرفته که با بلند ترین میزان پولشویی و تمویل دهشت افگنی روبرو است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد