کابل

33
۳ جوزا ۱۳۸۹

ساکنان غور خواهان برکناری والی شان هستند


شماري از باشنده گان ولایت غور، در یک نامه از رییس جمهور خواستند تا سید اقبال منیب، والی غور را برکنار کند.

غلام ربانی هدفمند، رییس شورای مردمی ولایت غور، یکی از امضاکننده گان نامه به رییس جمهور گفته است: سید اقبال منیب از سرپل به زور تظاهرات برکنار شده بود؛ ولی دولت بازهم با ضعف مدیریت دوباره، وی را برای رهبری ولایت غور فرستاد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که با آمدن منیب، میزان ناامنی افزایش یافته، وضعیت ادارات خراب شده، زورمندان فعال شده، گروه های مسلح افزایش یافته و بازسازی اصلا وجود ندارد.

ولی عبدالمالک صدیقی، معین مالی و اداری ارگانهای محل، ضمن تائید این اعتراضات وورود اتهامات وارده گفت، اسناد و شواهدی مبنی بر اثبات ادعاهای موجود دردست نیست.

صدیقی تصریح کرد، آنها برای رسیده گی به خواسته هاى مردم، منتظر ارائه و دستیابی به اسناد مشهود هستند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد