منطقه و جهان

108
۸ دلو ۱۳۸۸

سال گذشته صدها عضو القاعده کشته يا بازداشت شدند

باراک اوباما رئيس جمهور امريکا در نخستين سخنراني سالانه خود در کنگره کشورش اعلام کرد، نيروهاي امريکايي صدها عضو شبكه تروريستي القاعده از جمله شماري از سران آنها را سال گذشته کشته و يا دستگير کردند.

کلید * هشتم دلو 1388

باراک اوباما رئيس جمهور امريکا در نخستين سخنراني سالانه خود در کنگره کشورش اعلام کرد، نيروهاي امريکايي صدها عضو شبكه تروريستي القاعده از جمله شماري از سران آنها را سال گذشته کشته و يا دستگير کردند.

باراک اوباما اعلام کرد دولت وي در سال گذشته به پيشرفتهاي قابل توجهي در جهت امنيت بيشتر امريکا دست يافته است.

وي تاکيد کرد از روزي که به عنوان رئيس جمهور کارش را آغاز کرده، بار ديگر محور توجه به موضوع فعاليت تروريستها که تهديدي براي امريكا به شمار مي روند، معطوف شده است. وي گفت ما سرمايه گذاري هاي جدي براي امنيت  امريكا انجام داديم و توطئه هايي را که جان امريکايي ها را تهديد مي کرد، خنثي کرديم.

ریيس جمهور امريکا ضمن تاييد ضعف اطلاعاتي امريکا که منجر به تلاش براي بمب گذاري در روز کريسمس در يکي از  طياره هاي خطوط هوايي اين کشور شد ، اعلام کرد دولت وي با حفظ تدابير امنيتي لازم در حال پر کردن " خلاهاي غيرقابل قبولي " است که با اين توطئه بمب گذاري نمايان شد.

باراک اوباما همچنان در سخنراني سالانه خود در کنگره گفت، روزهاي دشواري را در افغانستان پيش رو داريم.

‌رئيس جمهور امريكا درعين حال درمورد موفقيت در افغانستان ابراز اطمينان کرد.

 


کلید * هشتم دلو ۱۳۸۸

باراک اوباما رئيس جمهور امريکا در نخستين سخنراني سالانه خود در کنگره کشورش اعلام کرد، نيروهاي امريکايي صدها عضو شبكه تروريستي القاعده از جمله شماري از سران آنها را سال گذشته کشته و يا دستگير کردند.

باراک اوباما اعلام کرد دولت وي در سال گذشته به پيشرفتهاي قابل توجهي در جهت امنيت بيشتر امريکا دست يافته است.

وي تاکيد کرد از روزي که به عنوان رئيس جمهور کارش را آغاز کرده، بار ديگر محور توجه به موضوع فعاليت تروريستها که تهديدي براي امريكا به شمار مي روند، معطوف شده است. وي گفت ما سرمايه گذاري هاي جدي براي امنيت  امريكا انجام داديم و توطئه هايي را که جان امريکايي ها را تهديد مي کرد، خنثي کرديم.

ریيس جمهور امريکا ضمن تاييد ضعف اطلاعاتي امريکا که منجر به تلاش براي بمب گذاري در روز کريسمس در يکي از  طياره هاي خطوط هوايي اين کشور شد ، اعلام کرد دولت وي با حفظ تدابير امنيتي لازم در حال پر کردن ” خلاهاي غيرقابل قبولي ” است که با اين توطئه بمب گذاري نمايان شد.

باراک اوباما همچنان در سخنراني سالانه خود در کنگره گفت، روزهاي دشواري را در افغانستان پيش رو داريم.

‌رئيس جمهور امريكا درعين حال درمورد موفقيت در افغانستان ابراز اطمينان کرد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد