شمال

234
۳ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

سال جدید تعلیمی و کمبود استاد مسلکی در بلخ

سال جدید تعلیمی در ولایت بلخ آغاز شد. سال تعلیمی جدید در ولایت بلخ در حالی آغاز می گردد  که به گفتهء مسؤلان ریاست معارف بلخ، نزدیک به ۴۰ درصد از استادان، غیر مسلکی می باشند.

به گزارش رادیو کلید مزارف در ولایت بلخ بیشتر از نیم میلیون متعلم به مکتب می روند و بیش از  ۱۳ هزار معلم در مکاتب این ولایت تدریس می کنند.

عطامحمد نور، والی بلخ صبح امروز پس از نواختن زنگ آغاز سال تعلیمی در مکتب متوسطهء “شور تاک زار” به رسانه ها گفت  که معارف بلخ در سال گذشته، دستاورد های خوبی در قسمت اعمار مکاتب نو و جذب متعلمین جدید داشته است.

وی گفت، سعی می کند تا مکاتب بیشتری در جریان سال جاری در  ولایت بلخ ساخته شوند.

در همین حال قیس مهرآیین، رئیس معارف بلخ، نبود استادان مسلکی را مشکل بزرگ در عرصهء معارف خواند و گفت که نزدیک به ۴۰ در صد از استادان را معلمین غیر مسلکی تشکیل می دهد.

وی گفت که در سال گذشته،  سنگ تهداب ۶۸ باب مکتب گذاشته شده و کار ساختمانی بیشتر از ۹۰ در صد این مکاتب تکمیل گردیده است.

وی همچنین گفت که در سال جدید ۵۰ باب مکتب دیگر از بودجهء وزارت معارف با همکاری کشورهای کمک کننده ساخته می شود.

در ولایت بلخ ۵۲۰ باب مکتب فعال است که به گفتهء مسؤوان ریاست معارف ۱۶۰ باب از این مکاتب فاقد تعمیر بوده و شاگردان در خیمه ها و یا در فضای باز آموزش می بینند.

 

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد